O Projekcie


Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej w Tychach.

  • Kwota dofinansowania – 47 500 000,00 zł
  • Całkowita wartość inwestycji – 59 744 842,85 zł

Rusza przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 – ul. Mikołowskiej w Tychach. Inwestycja zlokalizowana jest w północno-zachodniej części miasta na granicy dzielnic Mąkołowiec i Wilkowyj. Inwestycja realizowana jest w formule „Projektuj i Buduj”.  Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowy dwóch wiaduktów drogowych nad torami kolejowymi wraz z przebudową przyległej infrastruktury drogowej, sieci uzbrojenia terenu oraz przebudowy kolidującej infrastruktury kolejowej i ITS. W ramach inwestycji zaplanowano również budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz budowę kanałów technologicznych.


Wykonawcą robót jest firma Nowak-Mosty Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. Termin realizacji inwestycji to listopad 2025r.